* Help Translate

Български

List of translated Messages

209 messages have been translated to Български

Message Translation User
Discussion [bg] Обсъждане sentinel Edit
Join [bg] Присъедини се sentinel Edit
(+) add New Nation [bg] (+) добави Нова Нация sentinel Edit
Tutorials [bg] Уроци sentinel Edit
What it's all about [bg] За какво е всичко това sentinel Edit
Propose new TLD's [bg] Предложи ново TLD sentinel Edit
Discuss the nature of National TLD's [bg] Дискусия относно естеството на TLD-тата. sentinel Edit
Home [bg] Начало sentinel Edit
Configure your Webbrowser >> [bg] Конфигурирайте Вашият браузър sentinel Edit
About New-Nations [bg] Относно New-Nations sentinel Edit
Add New Tread [bg] Добави нова тема sentinel Edit
All Treads [bg] Всички теми sentinel Edit
Join New-Nations [bg] Присъедини се към New-Nations sentinel Edit
This Function is momentarily disabled [bg] Функцията е изключена временно sentinel Edit
404 Not Found [bg] 404 не е намерен sentinel Edit
The Document you requested does not exist. [bg] Търсеният документ не съществува. sentinel Edit
Create [bg] Създай sentinel Edit
Check Domainname [bg] Провери домейн име sentinel Edit
Domainname [bg] Домейн име sentinel Edit
Status [bg] Статус sentinel Edit
Search Address [bg] Търси адрес sentinel Edit
Login
Create Free Account
[bg] Вход Регистрирай се безплатно sentinel Edit
Finished [bg] Завърши sentinel Edit
Nameserver [bg] Неймсървър sentinel Edit
Configuration options [bg] Настройки на конфигурацията sentinel Edit
Park Address [bg] Паркиран адрес sentinel Edit
Search New-Nations [bg] Търси New-Nations sentinel Edit
>> [bg] >> sentinel Edit
Login or create a free user account [bg] Влез или създай безплатен потребителски акаунт sentinel Edit
Forgot Password >> [bg] Забравена парола sentinel Edit
Message [bg] Съобщение sentinel Edit
Community Translations [bg] Преводи на общността sentinel Edit
Translate Web Interface [bg] Преведи уеб интерфейса sentinel Edit
Translated Messages [bg] Преведени съобщения sentinel Edit
Translate Pages [bg] Преведи страници sentinel Edit
Add new Language [bg] Добави нов език sentinel Edit
Synchronize Languages [bg] Синхронизирай езиците sentinel Edit
Add a New Language [bg] Добави нов език sentinel Edit
The following Languages already exist [bg] Следните езици вече съществуват sentinel Edit
Add Language [bg] Добави език sentinel Edit
Your Translations [bg] Вашите преводи sentinel Edit
Translation [bg] Превод sentinel Edit
Language [bg] Език sentinel Edit
Untranslated Pages [bg] Непреведени страници sentinel Edit
List of translated Messages [bg] Списък с преведени съобщения sentinel Edit
User [bg] Потребител sentinel Edit
Page not found! [bg] Страницата не е намерена sentinel Edit
Translate this document into %1% [bg] Преведи този документ на %1% sentinel Edit
Which of the existing Versions would you like to take as Draft? [bg] Коя от съкествуващите версии бихте желали да използвате за чернова? sentinel Edit
None [bg] Нищо/никой sentinel Edit
Files & Images [bg] Файлове и изображения sentinel Edit
Upload new File [bg] Качи нов файл sentinel Edit
Cancel [bg] Откажи sentinel Edit
Save [bg] Запази sentinel Edit
(+) add Page [bg] (+) добави страница sentinel Edit
Page does not exist. [bg] Страницата не съществува sentinel Edit
Create Page [bg] Създай страница sentinel Edit
Unfortunately this document doesn't exist in %1%. [bg] За съжаление този документ не съществува на %1%. sentinel Edit
The page exists in the following Languages [bg] Страницата съществува на следните езици sentinel Edit
Create New User Account [bg] Регистрирай се sentinel Edit
Security Code [bg] Код за сигурност sentinel Edit
* Help Translate [bg] * Помощ за превод sentinel Edit
Userprofile %name% [bg] Потребителски профил на %name% sentinel Edit
Surf the extended Internet >> [bg] Сърфирай в разширения Интернет ->> sentinel Edit
%tld% Tags [bg] %tld% Тагове sentinel Edit
%tld% Top Rated [bg] %tld% най-високо оценени sentinel Edit
%tld% related sites [bg] %tld% свързани сайтове sentinel Edit
Search %tld% Internet [bg] Търси %tld% в интернет sentinel Edit
Register your %tld% domain (free & easy) [bg] Регистрирайте Вашето %tld% домейн име (безплатно и лесно) sentinel Edit
%tld% %tag% [bg] %tld% %tag% sentinel Edit
%tld% %tagname% [bg] %tld% %tagname% sentinel Edit
Extend your Internet! [bg] Разшири своя интернет! sentinel Edit
Firefox plugin [bg] Файърфокс приставка sentinel Edit
New Message [bg] Ново съобщение sentinel Edit
Search in: [bg] Търси в: sentinel Edit
Found %number% results for [bg] Намерени %number% резултата за sentinel Edit
Search %tld% [bg] Търси %tld% sentinel Edit
Search options [bg] Опции за търсене sentinel Edit
Draft: [bg] Чернова: sentinel Edit
Blank [bg] Празно sentinel Edit
New Translations [bg] Нови преводи sentinel Edit
Untranslated Tags [bg] Непреведени тагове sentinel Edit
Translate Tags [bg] Преведи тагове sentinel Edit
Translated Tags [bg] Преведени тагове sentinel Edit
configure [bg] конфигурирай sentinel Edit
Edit tag [bg] Редактирай таг sentinel Edit
Translate tag [bg] Преведи таг sentinel Edit
This tag in other languages [bg] Този таг на други езици sentinel Edit
%language%: %tag% [bg] %language%: %tag% sentinel Edit
Create a new tag [bg] Създай нов таг sentinel Edit
Tags [bg] Тагове sentinel Edit
(+) Add Tag [bg] (+) Добави Таг sentinel Edit
more >> [bg] още >> sentinel Edit
Manage tags for %screen% [bg] Управление на таговете за %screen% sentinel Edit
The URL must be a subsite of %domain% [bg] Линка трябва да е на поддомейн от %domain% sentinel Edit
Unfortunately this domain is already registered. [bg] За съжаление този домейн вече е регистриран. sentinel Edit
Screenshot will be taken in some minutes [bg] Прави се снимка, ще отнеме известно време... sentinel Edit
(x) [bg] (x) sentinel Edit
Registered %date% by %user% [bg] Регистриран %date% от %user% sentinel Edit
Tags: [bg] Тагове: sentinel Edit
(+) create new tag [bg] (+) създай нов таг sentinel Edit
(+) Add new sub-site [bg] (+) Добави нов подсайт sentinel Edit
write new message [bg] напишете ново съобщение sentinel Edit
%tld% recently registered [bg] %tld% регистрирани до сега. sentinel Edit
%domain% is managed by your own nameservers [bg] %domain% се управлява от свои собствени неймсървъри sentinel Edit
Show domains [bg] Покажи домейните sentinel Edit
%domain% by proxy (quick & easy) [bg] Пренасочен %domain% (бързо и лесно) sentinel Edit
Add new sub-site for %domain% [bg] Добави нов подсайт за %domain% sentinel Edit
Fill in an URL of the site %domain%, as a subcategory of your site. The system will add a screenshot of this URL. [bg] Въведете URL на уеб сайта %domain% като подкатегория на вашият сайт. Системата ще добави снимка на този URL. sentinel Edit
New Sites [bg] Нови сайтове sentinel Edit
%domain% uses the following nameservers [bg] %domain% използва следните неймсървъри sentinel Edit
Parked domains expire after two weeks. [bg] Паркираните домейни изтичат след 2 седмици. sentinel Edit
It may take up to 5 minutes until your configuration becomes active [bg] Може да отнеме повече от 5 минути докато вашата конфигурация се активира sentinel Edit
Park %domain%. (This will delete all previous configurations!) [bg] Паркирай %domain%. (това ще изтриe всякакви предишни настройки!) sentinel Edit
Configure [bg] Конфигурирай sentinel Edit
Extended search [bg] Подробно търсене sentinel Edit
No votes yet [bg] Все още няма гласове sentinel Edit
Edit [bg] Редактирай sentinel Edit
Translate [bg] Преведи sentinel Edit
Search [bg] Търси sentinel Edit
<< Back [bg] << Назад sentinel Edit
User Area [bg] Потребителско поле sentinel Edit
My domains [bg] Моите домейни sentinel Edit
Register it for free >> [bg] Регистрирай го безплатно ->> sentinel Edit
Title [bg] Заглавие sentinel Edit
Title of the web page [bg] Име на уеб страница sentinel Edit
%img% take new screenshot [bg] %img% направи нова снимка sentinel Edit
Edit >> [bg] Редактирай >> sentinel Edit
%domain% is proxyfied %info% to: %address% [bg] %domain% е пренасочен %info% към: %address% sentinel Edit
%domain% is parked for %user%. [bg] %domain% е паркиран за %user%. sentinel Edit
Configure >> [bg] Конфигурирай >> sentinel Edit
Logout [bg] Изход sentinel Edit
Login [bg] Вход sentinel Edit
About NN [bg] Относно НН sentinel Edit
Allowed file types are %filetypes% [bg] Позволените типове файлове са %filetypes% sentinel Edit
checking... please wait [bg] проверявам...моля изчакайте sentinel Edit
Error: You need to turn on javascript in your web browser to enable the checking. [bg] Грешка: Трябва да включите джаваскрипт на браузъра си, за да може да се извърши проверката. sentinel Edit
Your computer has successfully been configured for New Nations. [bg] Вашият компютър успешно бе конфигуриран за Нови Нации sentinel Edit
Your system is not configured for New Nations. [bg] Вашата система не е конфигурирана за Нови Нации sentinel Edit
Configure your computer >> [bg] Конфигурирай своя компютър >> sentinel Edit
Enter IP Address (e.g. %domain% = 123.213.14.105 ) [bg] Въведете IP адрес (напр. %domain% = 123.213.14.105) sentinel Edit
Edit sub-site for %domain% [bg] Редактирай подсайт за %domain% sentinel Edit
Check Domain Name [bg] Провери домейн име sentinel Edit
(e.g. %domain% managed by nameserver 123.213.14.105 OR ns.nicnet.net) [bg] (напр. %domain% се управлява от неймсървър 123.213.14.105 или от ns.nicnet.net) sentinel Edit
Enter existing website (e.g. %domain% = www.example.com) [bg] Въведете съществуваш уеб сайт (напр. %domain% = www.example.com) sentinel Edit
%New Nations% - %pagetitle% [bg] %New Nations% - %pagetitle% sentinel Edit
New Nations [bg] Нови нации sentinel Edit
You already voted for this. [bg] Вие вече гласувахте за това sentinel Edit
Submit [bg] Потвърди sentinel Edit
Rating %rating% of %votes% votes [bg] Рейтинг %rating% от %votes% гласа sentinel Edit
%domain% to IP Address (address of your web server) [bg] %domain% към IP адрес (адресът на нашият уеб сървър) sentinel Edit
Social Bookmarks [bg] Отметки социални мрежи sentinel Edit
User %username% [bg] Потребител %username% sentinel Edit
Send %username% a message [bg] Изпрати собщение на %username% sentinel Edit
Domains registered by %username% [bg] Домейни регистрирани от %username% sentinel Edit
Contact %username% [bg] Свържи се с %username% sentinel Edit
From: %username%, %date% [bg] От: %username%, %date% sentinel Edit
To: %username%, %date% [bg] До: %username%, %date% sentinel Edit
From %username% [bg] От %username% sentinel Edit
To %username% [bg] До %username% sentinel Edit
Write Message to %username% [bg] Напиши съобщение на %username% sentinel Edit
No Messages yet [bg] Няма съобщения все още. sentinel Edit
all [bg] всички sentinel Edit
Are you sure? [bg] Сигурни ли сте? sentinel Edit
Check Computer Configuration [bg] Провери конфигурацията на компютъра sentinel Edit
No domains registered at the moment. [bg] Нямате регистрирани домейни към момента. sentinel Edit
Delete [bg] Изтрий sentinel Edit
Add tag [bg] Добави таг sentinel Edit
%domainname% is still available. [bg] %domainname% все още е свободен. sentinel Edit
Send [bg] Изпрати sentinel Edit
Outbox [bg] Изходящи sentinel Edit
Reply [bg] Отговор sentinel Edit
Collapse [bg] Свий sentinel Edit
Inbox [bg] Входящи sentinel Edit
My Domains [bg] Моите домейни sentinel Edit
My profile [bg] Моя профил sentinel Edit
%domain% is hosted on: %host% [bg] %domain% е хостнат на: %host% sentinel Edit
Register your %tld% domain [bg] Регистрирай своя %tld% домейн sentinel Edit
The domain name %domainname% is invalid. [bg] Домейн името %domainname% е невалидно. sentinel Edit
The domain name contains a forbidden character [bg] Домейнът съдържа непозволени знаци sentinel Edit
A domain name must contain at least 2 characters. Allowed characters are: letters a-z, all numbers, "-" [bg] Домейн името трябва да съдържа поне 2 знака. Позволени са буквите от а до z, всички числа, "-" sentinel Edit
Check another %tld% domain [bg] Провери друг %tld% домейн sentinel Edit
Register your domain [bg] Регистрирай своя домейн sentinel Edit
%icon% Firefox search addon %image% [bg] %icon% Добавка на Файърфокс за търсене %image% sentinel Edit
Your entry was empty. [bg] Няма нищо въведено. sentinel Edit
It may take up to 5 minutes until the domain is accessible. [bg] Може да отнеме повече от 5 минути, докато домейна стане достъпен. sentinel Edit
Translate Message [bg] Преведи съобщение sentinel Edit
Latest Comments [bg] Последни коментари sentinel Edit
%tld% for %newnation% [bg] %tld% за %newnation% sentinel Edit
Tibet [bg] Тибет sentinel Edit
Tamil Eelam [bg] Тамили Еелам sentinel Edit
Uigur People [bg] Уйгури sentinel Edit
%tld% Internet for %newnation% [bg] %tld% Интернет за %newnation% sentinel Edit
You translated %1% messages. [bg] Вие преведохте %1% съобщения. sentinel Edit
%1% messages have been translated to %language% [bg] %1% съобщения бяха преведени на %language% sentinel Edit
List of untranslated messages [bg] Списък с непреведени съобщения sentinel Edit
There are %1% untranslated messages for %language% [bg] Има %1% непреведени съобщения на %language% sentinel Edit
You translated %1% messages [bg] Вие преведохте %1% съобщения sentinel Edit
URL of which screenshot is taken from. [bg] URL от който е взета снимката. sentinel Edit
Add New Category [bg] Добави нова категория sentinel Edit
New Nations opens a new dimension of the Internet >> [bg] New Nations открива нови измерения на Интернет >> sentinel Edit
Username [bg] Потребителско име sentinel Edit
Password [bg] Парола sentinel Edit
Password again [bg] Парола (отново) sentinel Edit
Remember [bg] Запомни ме sentinel Edit
Email [bg] Мейл sentinel Edit
sign in [bg] влез sentinel Edit
An error occured [bg] Грешка sentinel Edit
Kurdish People [bg] Кюрди sentinel Edit