* Помощ за превод

Български

Списък с преведени съобщения

209 съобщения бяха преведени на Български

Съобщение Превод Потребител
Discussion [bg] Обсъждане sentinel Редактирай
Join [bg] Присъедини се sentinel Редактирай
(+) add New Nation [bg] (+) добави Нова Нация sentinel Редактирай
Tutorials [bg] Уроци sentinel Редактирай
What it's all about [bg] За какво е всичко това sentinel Редактирай
Propose new TLD's [bg] Предложи ново TLD sentinel Редактирай
Discuss the nature of National TLD's [bg] Дискусия относно естеството на TLD-тата. sentinel Редактирай
Home [bg] Начало sentinel Редактирай
Configure your Webbrowser >> [bg] Конфигурирайте Вашият браузър sentinel Редактирай
About New-Nations [bg] Относно New-Nations sentinel Редактирай
Add New Tread [bg] Добави нова тема sentinel Редактирай
All Treads [bg] Всички теми sentinel Редактирай
Join New-Nations [bg] Присъедини се към New-Nations sentinel Редактирай
This Function is momentarily disabled [bg] Функцията е изключена временно sentinel Редактирай
404 Not Found [bg] 404 не е намерен sentinel Редактирай
The Document you requested does not exist. [bg] Търсеният документ не съществува. sentinel Редактирай
Create [bg] Създай sentinel Редактирай
Check Domainname [bg] Провери домейн име sentinel Редактирай
Domainname [bg] Домейн име sentinel Редактирай
Status [bg] Статус sentinel Редактирай
Search Address [bg] Търси адрес sentinel Редактирай
Login
Create Free Account
[bg] Вход Регистрирай се безплатно sentinel Редактирай
Finished [bg] Завърши sentinel Редактирай
Nameserver [bg] Неймсървър sentinel Редактирай
Configuration options [bg] Настройки на конфигурацията sentinel Редактирай
Park Address [bg] Паркиран адрес sentinel Редактирай
Search New-Nations [bg] Търси New-Nations sentinel Редактирай
>> [bg] >> sentinel Редактирай
Login or create a free user account [bg] Влез или създай безплатен потребителски акаунт sentinel Редактирай
Forgot Password >> [bg] Забравена парола sentinel Редактирай
Message [bg] Съобщение sentinel Редактирай
Community Translations [bg] Преводи на общността sentinel Редактирай
Translate Web Interface [bg] Преведи уеб интерфейса sentinel Редактирай
Translated Messages [bg] Преведени съобщения sentinel Редактирай
Translate Pages [bg] Преведи страници sentinel Редактирай
Add new Language [bg] Добави нов език sentinel Редактирай
Synchronize Languages [bg] Синхронизирай езиците sentinel Редактирай
Add a New Language [bg] Добави нов език sentinel Редактирай
The following Languages already exist [bg] Следните езици вече съществуват sentinel Редактирай
Add Language [bg] Добави език sentinel Редактирай
Your Translations [bg] Вашите преводи sentinel Редактирай
Translation [bg] Превод sentinel Редактирай
Language [bg] Език sentinel Редактирай
Untranslated Pages [bg] Непреведени страници sentinel Редактирай
List of translated Messages [bg] Списък с преведени съобщения sentinel Редактирай
User [bg] Потребител sentinel Редактирай
Page not found! [bg] Страницата не е намерена sentinel Редактирай
Translate this document into %1% [bg] Преведи този документ на %1% sentinel Редактирай
Which of the existing Versions would you like to take as Draft? [bg] Коя от съкествуващите версии бихте желали да използвате за чернова? sentinel Редактирай
None [bg] Нищо/никой sentinel Редактирай
Files & Images [bg] Файлове и изображения sentinel Редактирай
Upload new File [bg] Качи нов файл sentinel Редактирай
Cancel [bg] Откажи sentinel Редактирай
Save [bg] Запази sentinel Редактирай
(+) add Page [bg] (+) добави страница sentinel Редактирай
Page does not exist. [bg] Страницата не съществува sentinel Редактирай
Create Page [bg] Създай страница sentinel Редактирай
Unfortunately this document doesn't exist in %1%. [bg] За съжаление този документ не съществува на %1%. sentinel Редактирай
The page exists in the following Languages [bg] Страницата съществува на следните езици sentinel Редактирай
Create New User Account [bg] Регистрирай се sentinel Редактирай
Security Code [bg] Код за сигурност sentinel Редактирай
* Help Translate [bg] * Помощ за превод sentinel Редактирай
Userprofile %name% [bg] Потребителски профил на %name% sentinel Редактирай
Surf the extended Internet >> [bg] Сърфирай в разширения Интернет ->> sentinel Редактирай
%tld% Tags [bg] %tld% Тагове sentinel Редактирай
%tld% Top Rated [bg] %tld% най-високо оценени sentinel Редактирай
%tld% related sites [bg] %tld% свързани сайтове sentinel Редактирай
Search %tld% Internet [bg] Търси %tld% в интернет sentinel Редактирай
Register your %tld% domain (free & easy) [bg] Регистрирайте Вашето %tld% домейн име (безплатно и лесно) sentinel Редактирай
%tld% %tag% [bg] %tld% %tag% sentinel Редактирай
%tld% %tagname% [bg] %tld% %tagname% sentinel Редактирай
Extend your Internet! [bg] Разшири своя интернет! sentinel Редактирай
Firefox plugin [bg] Файърфокс приставка sentinel Редактирай
New Message [bg] Ново съобщение sentinel Редактирай
Search in: [bg] Търси в: sentinel Редактирай
Found %number% results for [bg] Намерени %number% резултата за sentinel Редактирай
Search %tld% [bg] Търси %tld% sentinel Редактирай
Search options [bg] Опции за търсене sentinel Редактирай
Draft: [bg] Чернова: sentinel Редактирай
Blank [bg] Празно sentinel Редактирай
New Translations [bg] Нови преводи sentinel Редактирай
Untranslated Tags [bg] Непреведени тагове sentinel Редактирай
Translate Tags [bg] Преведи тагове sentinel Редактирай
Translated Tags [bg] Преведени тагове sentinel Редактирай
configure [bg] конфигурирай sentinel Редактирай
Edit tag [bg] Редактирай таг sentinel Редактирай
Translate tag [bg] Преведи таг sentinel Редактирай
This tag in other languages [bg] Този таг на други езици sentinel Редактирай
%language%: %tag% [bg] %language%: %tag% sentinel Редактирай
Create a new tag [bg] Създай нов таг sentinel Редактирай
Tags [bg] Тагове sentinel Редактирай
(+) Add Tag [bg] (+) Добави Таг sentinel Редактирай
more >> [bg] още >> sentinel Редактирай
Manage tags for %screen% [bg] Управление на таговете за %screen% sentinel Редактирай
The URL must be a subsite of %domain% [bg] Линка трябва да е на поддомейн от %domain% sentinel Редактирай
Unfortunately this domain is already registered. [bg] За съжаление този домейн вече е регистриран. sentinel Редактирай
Screenshot will be taken in some minutes [bg] Прави се снимка, ще отнеме известно време... sentinel Редактирай
(x) [bg] (x) sentinel Редактирай
Registered %date% by %user% [bg] Регистриран %date% от %user% sentinel Редактирай
Tags: [bg] Тагове: sentinel Редактирай
(+) create new tag [bg] (+) създай нов таг sentinel Редактирай
(+) Add new sub-site [bg] (+) Добави нов подсайт sentinel Редактирай
write new message [bg] напишете ново съобщение sentinel Редактирай
%tld% recently registered [bg] %tld% регистрирани до сега. sentinel Редактирай
%domain% is managed by your own nameservers [bg] %domain% се управлява от свои собствени неймсървъри sentinel Редактирай
Show domains [bg] Покажи домейните sentinel Редактирай
%domain% by proxy (quick & easy) [bg] Пренасочен %domain% (бързо и лесно) sentinel Редактирай
Add new sub-site for %domain% [bg] Добави нов подсайт за %domain% sentinel Редактирай
Fill in an URL of the site %domain%, as a subcategory of your site. The system will add a screenshot of this URL. [bg] Въведете URL на уеб сайта %domain% като подкатегория на вашият сайт. Системата ще добави снимка на този URL. sentinel Редактирай
New Sites [bg] Нови сайтове sentinel Редактирай
%domain% uses the following nameservers [bg] %domain% използва следните неймсървъри sentinel Редактирай
Parked domains expire after two weeks. [bg] Паркираните домейни изтичат след 2 седмици. sentinel Редактирай
It may take up to 5 minutes until your configuration becomes active [bg] Може да отнеме повече от 5 минути докато вашата конфигурация се активира sentinel Редактирай
Park %domain%. (This will delete all previous configurations!) [bg] Паркирай %domain%. (това ще изтриe всякакви предишни настройки!) sentinel Редактирай
Configure [bg] Конфигурирай sentinel Редактирай
Extended search [bg] Подробно търсене sentinel Редактирай
No votes yet [bg] Все още няма гласове sentinel Редактирай
Edit [bg] Редактирай sentinel Редактирай
Translate [bg] Преведи sentinel Редактирай
Search [bg] Търси sentinel Редактирай
<< Back [bg] << Назад sentinel Редактирай
User Area [bg] Потребителско поле sentinel Редактирай
My domains [bg] Моите домейни sentinel Редактирай
Register it for free >> [bg] Регистрирай го безплатно ->> sentinel Редактирай
Title [bg] Заглавие sentinel Редактирай
Title of the web page [bg] Име на уеб страница sentinel Редактирай
%img% take new screenshot [bg] %img% направи нова снимка sentinel Редактирай
Edit >> [bg] Редактирай >> sentinel Редактирай
%domain% is proxyfied %info% to: %address% [bg] %domain% е пренасочен %info% към: %address% sentinel Редактирай
%domain% is parked for %user%. [bg] %domain% е паркиран за %user%. sentinel Редактирай
Configure >> [bg] Конфигурирай >> sentinel Редактирай
Logout [bg] Изход sentinel Редактирай
Login [bg] Вход sentinel Редактирай
About NN [bg] Относно НН sentinel Редактирай
Allowed file types are %filetypes% [bg] Позволените типове файлове са %filetypes% sentinel Редактирай
checking... please wait [bg] проверявам...моля изчакайте sentinel Редактирай
Error: You need to turn on javascript in your web browser to enable the checking. [bg] Грешка: Трябва да включите джаваскрипт на браузъра си, за да може да се извърши проверката. sentinel Редактирай
Your computer has successfully been configured for New Nations. [bg] Вашият компютър успешно бе конфигуриран за Нови Нации sentinel Редактирай
Your system is not configured for New Nations. [bg] Вашата система не е конфигурирана за Нови Нации sentinel Редактирай
Configure your computer >> [bg] Конфигурирай своя компютър >> sentinel Редактирай
Enter IP Address (e.g. %domain% = 123.213.14.105 ) [bg] Въведете IP адрес (напр. %domain% = 123.213.14.105) sentinel Редактирай
Edit sub-site for %domain% [bg] Редактирай подсайт за %domain% sentinel Редактирай
Check Domain Name [bg] Провери домейн име sentinel Редактирай
(e.g. %domain% managed by nameserver 123.213.14.105 OR ns.nicnet.net) [bg] (напр. %domain% се управлява от неймсървър 123.213.14.105 или от ns.nicnet.net) sentinel Редактирай
Enter existing website (e.g. %domain% = www.example.com) [bg] Въведете съществуваш уеб сайт (напр. %domain% = www.example.com) sentinel Редактирай
%New Nations% - %pagetitle% [bg] %New Nations% - %pagetitle% sentinel Редактирай
New Nations [bg] Нови нации sentinel Редактирай
You already voted for this. [bg] Вие вече гласувахте за това sentinel Редактирай
Submit [bg] Потвърди sentinel Редактирай
Rating %rating% of %votes% votes [bg] Рейтинг %rating% от %votes% гласа sentinel Редактирай
%domain% to IP Address (address of your web server) [bg] %domain% към IP адрес (адресът на нашият уеб сървър) sentinel Редактирай
Social Bookmarks [bg] Отметки социални мрежи sentinel Редактирай
User %username% [bg] Потребител %username% sentinel Редактирай
Send %username% a message [bg] Изпрати собщение на %username% sentinel Редактирай
Domains registered by %username% [bg] Домейни регистрирани от %username% sentinel Редактирай
Contact %username% [bg] Свържи се с %username% sentinel Редактирай
From: %username%, %date% [bg] От: %username%, %date% sentinel Редактирай
To: %username%, %date% [bg] До: %username%, %date% sentinel Редактирай
From %username% [bg] От %username% sentinel Редактирай
To %username% [bg] До %username% sentinel Редактирай
Write Message to %username% [bg] Напиши съобщение на %username% sentinel Редактирай
No Messages yet [bg] Няма съобщения все още. sentinel Редактирай
all [bg] всички sentinel Редактирай
Are you sure? [bg] Сигурни ли сте? sentinel Редактирай
Check Computer Configuration [bg] Провери конфигурацията на компютъра sentinel Редактирай
No domains registered at the moment. [bg] Нямате регистрирани домейни към момента. sentinel Редактирай
Delete [bg] Изтрий sentinel Редактирай
Add tag [bg] Добави таг sentinel Редактирай
%domainname% is still available. [bg] %domainname% все още е свободен. sentinel Редактирай
Send [bg] Изпрати sentinel Редактирай
Outbox [bg] Изходящи sentinel Редактирай
Reply [bg] Отговор sentinel Редактирай
Collapse [bg] Свий sentinel Редактирай
Inbox [bg] Входящи sentinel Редактирай
My Domains [bg] Моите домейни sentinel Редактирай
My profile [bg] Моя профил sentinel Редактирай
%domain% is hosted on: %host% [bg] %domain% е хостнат на: %host% sentinel Редактирай
Register your %tld% domain [bg] Регистрирай своя %tld% домейн sentinel Редактирай
The domain name %domainname% is invalid. [bg] Домейн името %domainname% е невалидно. sentinel Редактирай
The domain name contains a forbidden character [bg] Домейнът съдържа непозволени знаци sentinel Редактирай
A domain name must contain at least 2 characters. Allowed characters are: letters a-z, all numbers, "-" [bg] Домейн името трябва да съдържа поне 2 знака. Позволени са буквите от а до z, всички числа, "-" sentinel Редактирай
Check another %tld% domain [bg] Провери друг %tld% домейн sentinel Редактирай
Register your domain [bg] Регистрирай своя домейн sentinel Редактирай
%icon% Firefox search addon %image% [bg] %icon% Добавка на Файърфокс за търсене %image% sentinel Редактирай
Your entry was empty. [bg] Няма нищо въведено. sentinel Редактирай
It may take up to 5 minutes until the domain is accessible. [bg] Може да отнеме повече от 5 минути, докато домейна стане достъпен. sentinel Редактирай
Translate Message [bg] Преведи съобщение sentinel Редактирай
Latest Comments [bg] Последни коментари sentinel Редактирай
%tld% for %newnation% [bg] %tld% за %newnation% sentinel Редактирай
Tibet [bg] Тибет sentinel Редактирай
Tamil Eelam [bg] Тамили Еелам sentinel Редактирай
Uigur People [bg] Уйгури sentinel Редактирай
%tld% Internet for %newnation% [bg] %tld% Интернет за %newnation% sentinel Редактирай
You translated %1% messages. [bg] Вие преведохте %1% съобщения. sentinel Редактирай
%1% messages have been translated to %language% [bg] %1% съобщения бяха преведени на %language% sentinel Редактирай
List of untranslated messages [bg] Списък с непреведени съобщения sentinel Редактирай
There are %1% untranslated messages for %language% [bg] Има %1% непреведени съобщения на %language% sentinel Редактирай
You translated %1% messages [bg] Вие преведохте %1% съобщения sentinel Редактирай
URL of which screenshot is taken from. [bg] URL от който е взета снимката. sentinel Редактирай
Add New Category [bg] Добави нова категория sentinel Редактирай
New Nations opens a new dimension of the Internet >> [bg] New Nations открива нови измерения на Интернет >> sentinel Редактирай
Username [bg] Потребителско име sentinel Редактирай
Password [bg] Парола sentinel Редактирай
Password again [bg] Парола (отново) sentinel Редактирай
Remember [bg] Запомни ме sentinel Редактирай
Email [bg] Мейл sentinel Редактирай
sign in [bg] влез sentinel Редактирай
An error occured [bg] Грешка sentinel Редактирай
Kurdish People [bg] Кюрди sentinel Редактирай