* Help Translate

Kurdî

List of translated Messages

209 messages have been translated to Kurdî

Message Translation User
Discussion [ku] Gengeşî mj Edit
Join [ku] Beşdar bibe mj Edit
(+) add New Nation [ku] (+) Netewaya Nû pê veke mj Edit
Tutorials [ku] Hînkarîya taybet mj Edit
What it's all about [ku] Çi heye û çi tine ye mj Edit
Propose new TLD's [ku] Pêşnîyazîya TLDyên nû bike mj Edit
Discuss the nature of National TLD's [ku] Gengeşîya xûyê TLDyên Netewayî bike mj Edit
Home [ku] Mal mj Edit
Configure your Webbrowser >> [ku] Browsera înternetê saz bike >> mj Edit
About New-Nations [ku] Derheqê Netewayên Nû de mj Edit
Add New Tread [ku] Pêplûka Nû pê veke mj Edit
All Treads [ku] Hemûyên pêplûkan mj Edit
Join New-Nations [ku] Beşdarî Netewayên Nû bibe mj Edit
This Function is momentarily disabled [ku] Ev kêr di vê demê de kar nake mj Edit
404 Not Found [ku] 404 Nehat Dîtin mj Edit
The Document you requested does not exist. [ku] Belgeya ku te xwast tine ye. mj Edit
Create [ku] Çê bike mj Edit
Check Domainname [ku] Li navê domainê venêre mj Edit
Domainname [ku] Navê domaine mj Edit
Status [ku] Rews mj Edit
Search Address [ku] Li navnîşanê bigere mj Edit
Login
Create Free Account
[ku] Bikeve
Hîsabêkî Belaş Çê bike
mj Edit
Finished [ku] Bi dawî hat mj Edit
Nameserver [ku] Servera Navan mj Edit
Configuration options [ku] taybetmendîyên Sazkirine mj Edit
Park Address [ku] Navnîşana Rawestîne mj Edit
Search New-Nations [ku] Li Netewayên Nû bigere mj Edit
>> [ku] >> mj Edit
Login or create a free user account [ku] Bikeve hîsabekî belaş an çê bike mj Edit
Forgot Password >> [ku] Şîfreya jibîrkirî >> mj Edit
Message [ku] Peyam mj Edit
Community Translations [ku] Wergêrîyên Sazgehe mj Edit
Translate Web Interface [ku] Rûyê li navê yê Înternetê Wergerîne mj Edit
Translated Messages [ku] Peyamên Wergerandi mj Edit
Translate Pages [ku] Rûpelan Wergerîne mj Edit
Add new Language [ku] Zimanê nû Pê veke mj Edit
Synchronize Languages [ku] Zimanên Hevdem mj Edit
Add a New Language [ku] Zimanekî Nû Pê veke mj Edit
The following Languages already exist [ku] Zimanên jêrê jixwe hene mj Edit
Add Language [ku] Zimanek Pê veke mj Edit
Your Translations [ku] Wergêrîyên Te mj Edit
Translation [ku] Wergêrî mj Edit
Language [ku] Ziman mj Edit
Untranslated Pages [ku] Rûpelên newergerandi mj Edit
List of translated Messages [ku] Lîsteya Peyamên wergerandi mj Edit
User [ku] Bikarhêner mj Edit
Page not found! [ku] Rûpel nehat dîtin! mj Edit
Translate this document into %1% [ku] Vê belgeyê wergerîne %1%(y)e mj Edit
Which of the existing Versions would you like to take as Draft? [ku] Tu ji Kîjan Versîyonên heyî dixwazî wek gelale bibijêrî? mj Edit
None [ku] Ne yek ji mj Edit
Files & Images [ku] Dosye & Wêne mj Edit
Upload new File [ku] Dosyeya nû Bar bike mj Edit
Cancel [ku] Derkeve mj Edit
Save [ku] Biparêze mj Edit
(+) add Page [ku] (+) Rûpel pê veke mj Edit
Page does not exist. [ku] Rûpel tine ye mj Edit
Create Page [ku] Rûpel Çê bike mj Edit
Unfortunately this document doesn't exist in %1%. [ku] Çi heyf ku ev belge tine ye %1%. mj Edit
The page exists in the following Languages [ku] Rûpel di Zimanên jêrî de heye mj Edit
Create New User Account [ku] Hîsabê bikarhênerê nû çê bike mj Edit
Security Code [ku] Koda ewlehîye mj Edit
* Help Translate [ku] *Alikarîya Wergêrîye mj Edit
Userprofile %name% [ku] Profila bikarhêner %name% mj Edit
Surf the extended Internet >> [ku] Înterneta firehkirî biajo >> mj Edit
%tld% Tags [ku] %tld% Diruşm mj Edit
%tld% Top Rated [ku] %tld% Herî Nirxandi mj Edit
%tld% related sites [ku] %tld% sîteyên pêwenddar mj Edit
Search %tld% Internet [ku] Li %tld% înternetê bigere mj Edit
Register your %tld% domain (free & easy) [ku] Domaina xwe %tld% qeyd bike (belaş & hêsan) mj Edit
%tld% %tag% [ku] %tld% %tag% mj Edit
%tld% %tagname% [ku] %tld% %tagname% mj Edit
Extend your Internet! [ku] Înterneta xwe berfireh bike mj Edit
Firefox plugin [ku] Pêveka Firefokse mj Edit
New Message [ku] Peyama Nû mj Edit
Search in: [ku] Tê de bigere: mj Edit
Found %number% results for [ku] %number% encam hat dîtin mj Edit
Search %tld% [ku] Lê bigere %tld% mj Edit
Search options [ku] Taybetmendîyên lêgerîne mj Edit
Draft: [ku] Gelal: mj Edit
Blank [ku] Vala mj Edit
New Translations [ku] Wergêrîyên Nu mj Edit
Untranslated Tags [ku] Diruşmên wernegerandî mj Edit
Translate Tags [ku] Diruşman wergerîne mj Edit
Translated Tags [ku] Diruşmên wergerandî mj Edit
configure [ku] Saz bike mj Edit
Edit tag [ku] Diruşmê bi rê ve bibe mj Edit
Translate tag [ku] Diruşmê wergerîne mj Edit
This tag in other languages [ku] Ev diruşm bi zimanên din mj Edit
%language%: %tag% [ku] %language%: %tag% mj Edit
Create a new tag [ku] Diruşmek nû çê bike mj Edit
Tags [ku] Diruşm mj Edit
(+) Add Tag [ku] (+) Diruşmê pê veke mj Edit
more >> [ku] hinekî din >> mj Edit
Manage tags for %screen% [ku] Ji bo %screen% diruşman bi rê ve bibe mj Edit
The URL must be a subsite of %domain% [ku] Divê URL di binê cîhê %domain% ê de be mj Edit
Unfortunately this domain is already registered. [ku] Mixabin ev domain berê hatiye qeydkirin. mj Edit
Screenshot will be taken in some minutes [ku] Dîmena ekranê dê di nav çend deqeyan de were kişandin mj Edit
(x) [ku] (x) mj Edit
Registered %date% by %user% [ku] Di %date% de ji alîyê %user% ve hatiye qeydkirin mj Edit
Tags: [ku] Diruşm: mj Edit
(+) create new tag [ku] (+) diruşma nû çê bike mj Edit
(+) Add new sub-site [ku] (+) sub-sîteyek pê veke mj Edit
write new message [ku] peyama nû binivîse mj Edit
%tld% recently registered [ku] %tld% di nêz de hat qeydkirin mj Edit
%domain% is managed by your own nameservers [ku] %domain% ji alîyê nameserverên te ve hat birêvebirin mj Edit
Show domains [ku] domaînan nîşan bide mj Edit
%domain% by proxy (quick & easy) [ku] %domain% ji alîyê proksîyê ve (zû & hêsan) mj Edit
Add new sub-site for %domain% [ku] Ji bo %domain%ê sub-siteek nû pê veke mj Edit
Fill in an URL of the site %domain%, as a subcategory of your site. The system will add a screenshot of this URL. [ku] Wek jêrsinifa sîteya xwe URLyek dagire sîteya %domain%. Dê sîstem dîmena ekrana vê URLyê pê veke. mj Edit
New Sites [ku] Sîteyên Nu mj Edit
%domain% uses the following nameservers [ku] %domain% nameserverên jêrê bi kar tîne mj Edit
Parked domains expire after two weeks. [ku] Domainên rawestandî piştî du hefteyan tên betalkirin. mj Edit
It may take up to 5 minutes until your configuration becomes active [ku] Bikarhatina sazkarîya te dibe ku zêdeyî 5 deqeyan zeman bistîne mj Edit
Park %domain%. (This will delete all previous configurations!) [ku] %domain% ê rawestîne. (Dê ev awa hemûyên sazkarîyên berê jê bibe!) mj Edit
Configure [ku] Saz bike mj Edit
Extended search [ku] Lêgerîna berfireh mj Edit
No votes yet [ku] Hêja ti deng nehatine dayîn mj Edit
Edit [ku] Bi rê ve bibe mj Edit
Translate [ku] Wergerîne mj Edit
Search [ku] Bigere mj Edit
<< Back [ku] << Vegere mj Edit
User Area [ku] Domaînên Min mj Edit
My domains [ku] Wê Belaş qeyd bike >> mj Edit
Register it for free >> [ku] Wê Belaş qeyd bike >> mj Edit
Title [ku] Sername mj Edit
Title of the web page [ku] Sernameya rûpela înternete mj Edit
%img% take new screenshot [ku] %img% dîmenek ekranê ya nû bikişîne mj Edit
Edit >> [ku] Bi rê ve bibe >> mj Edit
%domain% is proxyfied %info% to: %address% [ku] %domain% ji bo %info% hat proksîkirin: %address% mj Edit
%domain% is parked for %user%. [ku] %domain% ji bo %user% hat rawestandin. mj Edit
Configure >> [ku] Saz bike >> mj Edit
Logout [ku] Derkeve mj Edit
Login [ku] Bikevê mj Edit
About NN [ku] Derheqê NNyê de mj Edit
Allowed file types are %filetypes% [ku] Cûrên dosyeyên ku tên qebûlkirin %filetypes% in mj Edit
checking... please wait [ku] Çav lê tê gerandin... ji kerema xwe re bisebre mj Edit
Error: You need to turn on javascript in your web browser to enable the checking. [ku] Şaşîtî: Ji bo ku tu karibî çav lê bigerînî divê tu browsera xwe ji javascrîptê re vekî. mj Edit
Your computer has successfully been configured for New Nations. [ku] Komputera te ji bo Netewayên Nû bi serfirazî hat sazkirin mj Edit
Your system is not configured for New Nations. [ku] Sîstema te ji bo Netewayên Nû ne hat sazkirin. mj Edit
Configure your computer >> [ku] Komputera xwe saz bike >> mj Edit
Enter IP Address (e.g. %domain% = 123.213.14.105 ) [ku] Navnîşana IPyê bixê (wek nimûne; %domain%=123.213.14.105) mj Edit
Edit sub-site for %domain% [ku] Ji bo %domain% ê sub-siteê bi rê ve bibe mj Edit
Check Domain Name [ku] Çav li Navê Domaînê bigerîne mj Edit
(e.g. %domain% managed by nameserver 123.213.14.105 OR ns.nicnet.net) [ku] (wek nimûne %domain% ji alîyê nameservera 123.213.14.105 AN ns.nicnet.netê ve hat birêvebirin) mj Edit
Enter existing website (e.g. %domain% = www.example.com) [ku] Sîteya înternetê ya heyî bixê (wek nimûne; %domain%=www.example.com) mj Edit
%New Nations% - %pagetitle% [ku] %New Nations% - %pagetitle% mj Edit
New Nations [ku] Netewayên Nu mj Edit
You already voted for this. [ku] Te berê ji bo vê deng dabû. mj Edit
Submit [ku] Bişîne mj Edit
Rating %rating% of %votes% votes [ku] Radekirin %rating% a %votes% deng mj Edit
%domain% to IP Address (address of your web server) [ku] %domain% ji bo Navnîşana IPyê (navnîşana servera te ya înternetê) mj Edit
Social Bookmarks [ku] Bijartinên Civati mj Edit
User %username% [ku] Bikarhêner %username% mj Edit
Send %username% a message [ku] Mesajek bişîne %username% mj Edit
Domains registered by %username% [ku] Domain ji alîyê %username% ve hatin qeydkirin mj Edit
Contact %username% [ku] Bi %username% ve têkilî dayne mj Edit
From: %username%, %date% [ku] Ji: %username%, %date% mj Edit
To: %username%, %date% [ku] Ji bo: %username%, %date% mj Edit
From %username% [ku] Ji %username% mj Edit
To %username% [ku] Ji bo %username% mj Edit
Write Message to %username% [ku] Ji %username% re Peyamê binivîsîne mj Edit
No Messages yet [ku] Hêja ti peyam tine ne mj Edit
all [ku] tev mj Edit
Are you sure? [ku] Tu berra dixwazî? mj Edit
Check Computer Configuration [ku] Li Sazkarîya Komputera xwe binihêre mj Edit
No domains registered at the moment. [ku] Hê ti domain ne hatine qeydkirin. mj Edit
Delete [ku] Jê bibe mj Edit
Add tag [ku] Diruşmek pê veke mj Edit
%domainname% is still available. [ku] %domainname% niha guncaw e mj Edit
Send [ku] Bişîne mj Edit
Outbox [ku] Qutîya şandîyan mj Edit
Reply [ku] Bersivê bide mj Edit
Collapse [ku] Pelişîn mj Edit
Inbox [ku] Qutîya hatîyan mj Edit
My Domains [ku] Domaînên min mj Edit
My profile [ku] Profîla min mj Edit
%domain% is hosted on: %host% [ku] %domain% li ser %host% hatiye hostkirin mj Edit
Register your %tld% domain [ku] Domaina xwe %tld% qeyd bike mj Edit
The domain name %domainname% is invalid. [ku] Navê domainê %navêdomainê% şaş e. mj Edit
The domain name contains a forbidden character [ku] Di navê domainê de karakterên qedexe hene mj Edit
A domain name must contain at least 2 characters. Allowed characters are: letters a-z, all numbers, "-" [ku] Di navê domainê divê bi hindikayî 2 karakter hebin. Karakterên durust ev in: herf a-z, hemûyê jimaran. "-" mj Edit
Check another %tld% domain [ku] Çav li naveke domainê î din %tld% bigerine mj Edit
Register your domain [ku] Navê xwe î domainê qeyd bike mj Edit
%icon% Firefox search addon %image% [ku] %icon% lêgerîna Firefoksê pê veke %image% mj Edit
Your entry was empty. [ku] Tiştê te yê xistî vala bû. mj Edit
It may take up to 5 minutes until the domain is accessible. [ku] Amadebûna bikarhatina domainê dibe ku di ser 5 deqeyan re zeman bistîne. mj Edit
Translate Message [ku] Peyamê wergerîne mj Edit
Latest Comments [ku] Raveyên herî dawi mj Edit
%tld% for %newnation% [ku] %tld% ji bo %newnation% mj Edit
Tibet [ku] Tîbet mj Edit
Tamil Eelam [ku] Tamîl Eelam mj Edit
Uigur People [ku] Gelê Uyxur mj Edit
%tld% Internet for %newnation% [ku] %tld% Înternet ji bo %newnation% mj Edit
You translated %1% messages. [ku] Te %1% Peyam Wergerand mj Edit
%1% messages have been translated to %language% [ku] %1% peyam bi zimanê %language% ve hatin wergerandin mj Edit
List of untranslated messages [ku] Lîsteya Peyamên newergerandi mj Edit
There are %1% untranslated messages for %language% [ku] Ji bo %language% %1% peyamên wernegerandî hene mj Edit
You translated %1% messages [ku] Te %1% Peyam Wergerand mj Edit
URL of which screenshot is taken from. [ku] URL ji kîjan dîmena ekranê hatiye kişandin. mj Edit
Add New Category [ku] Nû pê veke mj Edit
New Nations opens a new dimension of the Internet >> [ku] Netewayên Nû ji bo Înternetê Pîvanek nû çê dikin >> mj Edit
Username [ku] Navê bikarhêner mj Edit
Password [ku] Şîfre mj Edit
Password again [ku] Şîfre careke din mj Edit
Remember [ku] Di bîr bîne mj Edit
Email [ku] Nameya elektronîki mj Edit
sign in [ku] Bikeve mj Edit
An error occured [ku] Şaşîtîyek çê bu mj Edit
Kurdish People [ku] Gelê Kurd mj Edit